Razvoj novih turističnih produktov v Mežiški dolini

(0 komentarjev)

Mežiška dolina ima številne potenciale za razvoj turizma, vendar nima oblikovanih celovitih turističnih produktov in je premalo prepoznana kot območje izjemne kulturne dediščine in izrednih naravnih danosti, ki ponuja odlične možnosti za rekreacijo, pohodništvo in izletništvo.

Turistična ponudba je v veliki meri omejena na posamezne občine in posamezna urbana središča. Ob slabem finančnem stanju občin, nizkem vlaganju zasebnega kapitala in dejstvu, da bo tudi Evropska unija v novem finančnem obdobju za turizem namenila manj denarja, se bo morala Mežiška dolina maksimalno usmeriti v izkoriščanje lokalnih virov. V ospredje se postavlja bogato kulturno, tehniško in naravno dediščino, ki se lahko združuje z nekaterimi smernicami modernega "3 E" turizma (angl. Entertainment, Excitement, Education). Priložnost bodo dobile inovativne ideje, angažirani mladi turistični delavci, ki bodo pripravljeni hitro prilagajati ponudbo in bodo z uporabo modernih komunikacijskih orodij dostopni širšemu krogu ljudi.

Tem dejstvom in usmeritvam sledi tudi operacija »Razvoj novih turističnih produktov V Mežiški dolini«, ki je namenjena prav razvoju lokalne turistične ponudbe na območju Mežiške doline, kar bo predstavljalo enega izmed temeljev za nadaljnji razvoj in oblikovanje celovite ponudbe Mežiške doline. Skupna operacija je namenjena tudi dvigu prepoznavnosti območja, popularizaciji ruralnopodeželskega okolja ter posledično dvigu števila obiskovalcev s ciljem povečanja potrošnje kmetijskih ter drugih izdelkov in pridelkov podeželja ter oblikovanja novih zaposlitvenih možnosti na področju storitvenih in drugih dejavnosti v turizmu na tem območju. Namen aktivnosti predlagane operacije je zaokroževanje razpršene turistične ponudbe na območju štirih občin v celovite turistične produkte in obenem nadaljnji usmerjen skupni razvoj turizma na območju Mežiške doline, v katerega spada tudi turistični proizvod Forma viva Ravne.

Nazaj

Dodaj komentar

Z obiskom in uporabo našega spletnega mesta soglašate z uporabo tehnologije piškotkov (cookies). VEČ