POJDITE KORAK DLJE

IN ODKRIJTE ZNAMENITOSTI RAVENSKE kulTURE!

KulTURA

SPOZNAJTE POT KULTURNE DEDIŠČINE

KulTURA je pot kulturne dediščine na kateri si obiskovalci v neposredni bližini skulptur FORMA VIVA ogledate in izkusite naše največje kulturne znamenitosti. Od obnovljenega gradu Ravne z bogato knjižnično zbirko in dragocenimi dokumenti, muzeja železarstva Štauharija z večstoletno tradicijo jeklarstva, starega trškega jedra Raven, vse do Prežihove bajte, etnološkega spominskega muzeja Prežihovemu Vorancu in idilične kmečke vasice Strojna z zbirko bukovnika Blaža Mavrela.

GRAD RAVNE

KOROŠKA OSREDNJA KNJIŽNICA DR. FRANCA SUŠNIKA

Najpomembnejši kulturnozgodovinski spomenik v občini je grad Ravne, z dominantno lego na terasi nad železarno. Zadnja celovita obnova je upoštevala zahteve varstva kulturne dediščine, hkrati pa je zagotovila funkcionalne prostore za delo Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika. Knjižnica se ponaša z bogatim knjižnim fondom, z domoznansko zbirko in z dragocenimi dokumenti, med katerimi ima posebno mesto Dalmatinova biblija iz 16. stoletja.

ŠTAUHARIJA

MUZEJ ŽELEZARSTVA

Med kulturno dediščino Raven na Koroškem ima posebno mesto tehniška dediščina, zlasti tista s področja železarske in jeklarske industrije. Večstoletna tradicija je pustila veliko zapuščino, ki je ohranjena v ravenskem muzeju, v železarni in v mestu, katerega prebivalci varujejo številne drobne dokaze vsakdanjega življenja z industrijsko preteklostjo. Do danes so na robu železarne, v neposredni bližini cerkve sv. Antona, prvotno podobo ohranili trije objekti: delovni obrat – krčilnica ali štauharija, delavska stanovanjska hiša in laboratorij, enkratni kulturni spomeniki, pomniki jeklarske tradicije.

FORMA VIVA RAVNE

JEKLENA UMETNOST V SRCU MESTA

Jeklene skulpture Forme vive so znamenitost Raven. Nastale na devetih mednarodnih kiparskih simpozijih v letih 1964 – 2008. Umetniki, kiparji iz petnajstih različnih držav, so v sodelovanju z mojstri iz železarne ustvarili preko trideset izjemnih umetnin iz železa in jekla, ki bogatijo arhitekturno podobo mesta in okoliških krajev.

STARA ULICA

STARO TRŠKO JEDRO IZ 17. STOLETJA

Trško jedro Raven se razprostira v obsegu, kot ga je v drugi polovici 17. stoletja upodobil J. V. Valvasor, strokovnjaki pa ga uvrščajo med pomembnejša naselbinska spomeniška območja Slovenije. Najlepši predel mestnega jedra je Stara ulica, ki vodi iz trga do župnijske cerkve sv. Egidija. 

PREŽIHOVA BAJTA

SPOMINSKI IN ETNOLOŠKI MUZEJ Z VORANČEVO POTJO

Nad Kotljami je pod Preškim vrhom urejen spominski muzej Prežihovemu Vorancu. Prežihova bajta je etnološki in memorialni spomenik, ki predstavlja tradicionalno koroško hišo malega kmeta, bajtarja ter življenje in delo velikega pisatelja in njegove družine.

Vorančeva pot, zarisana v Kotlje, Podgoro in Preški vrh, je svojevrsten in enkraten  spomenik, kjer iz trde zemlje vedno znova raste lepota pisane besede, ki jo je s svojimi deli tej pokrajini podaril Lovro Kuhar – Prežihov Voranc. Pot je zgledno označena s smerokazi in informacijskimi tablami. Začne se v središču Kotelj, pri skulpturi pobiča s solzicami, in se konča na vaškem pokopališču, ob pisateljevem grobu. Vmes nas pot vodi skozi postaje pisateljevega življenja.  

STROJANSKO BUKOVNIŠTVO

IDILIČNA VASICA Z RAZSTAVO BUKOVNIŠTVA

Med zaselki samotnih kmetij Strojne, nad strnjenim vaškim jedrom s cerkvijo sv. Urha, leži Janeževa domačija, eden najlepših primerov lesene kmečke arhitekture na Koroškem. Mogočna stanovanjska hiša je izjemen primer ljudskega stavbarstva in je spomeniško zaščitena. Razen obokane črne kuhinje in kletnega dela je hiša v celoti lesena. Ob hiši stojita še skedenj z značilno obliko črke T in lesena kašča.

V Strojni je živel koroški bukovnik Blaž Mavrel. V obnovljeni stavbi sredi vasi bi uredili spominsko sobo s stalno bukovniško razstavo, ki bi predstavila delo bukovnikov z obeh strani meje. Pomenila bi jedro povezovalnih aktivnosti: pohodniške tematske poti z vključitvijo kulturnih in naravnih znamenitosti Strojne, predstavitvijo domače koroške kuhinje.

Z obiskom in uporabo našega spletnega mesta soglašate z uporabo tehnologije piškotkov (cookies). VEČ